Новини

EGT runs SAP

03 апр, 2012

Българският производител - Евро Геймс Технолоджи (ЕГТ), успя да се наложи, като една от най-бързо развиващите се фирми в световната казино индустрия. Дейността на компанията е свързана с разработване, производство и разпространение на разнородна гама игрални съоръжения за хазартна дейност. Нейн приоритет е да осигури качествено обслужване за своите клиенти, като непрекъснато инвестира в модернизиране и подобряване на технологичната си среда. 

В началото на 2012г., ЕГТ в сътрудничество със Sqilline успешно завърши проека по внедряване на SAP ERP – интегрирана система за управление на бизнес процесите. Заслуга за гладкото изпълнение на проекта има както екипът от професионалисти на  Sqilline, така и гъвкавостта и прецизността на екипа на компанията.

Новите стратегически инвестиционни проекти  на ЕГТ наложиха внедряването на интегрирана система за управление на ресурсите.  Имплементацията на системата SAP ERP цели да подобри ефективността и производителността на операциите в компанията.

Информационната система осигурява на ЕГТ всеобхватност и съхранение на информацията, необходима за вземане на управленски решения, оптимизация и автоматизация на бизнес процесите, ефективно управление и цялостен контрол на процесите  по снабдяване, продажби, производство, инвентаризация и управление на складови наличности.

В първия етап на проекта, Sqilline разработи концепция за внедряване, целяща оптимизиране на всички процеси в различните бизнес звена. Успешно финализираният етап включваше имплементация на основните функционалности на SAP ERP. От Финансовите приложения бяха въведени – „Счетоводство“, „Управление на активи“ и „Контрол“, а  от Логистичните модули – „Продажби и дистрибуция“, „Производство“ и „Управление на доставки и материално стопанство“.

Sqilline, разработи допълнителна функционалност към „Управление на паричните потоци“, която е индивидуално пригодена за нуждите на ЕГТ. Тя надгражда стандартната функционалност на SAP, като предоставя детайлно следене на паричните потоци при управлението на продажби и покупки.

Евро Геймс Технолоджи успешно се адаптира към решението SAP ERP,  като вече оперира изцяло чрез SAP система. Имплементирането на софтуера даде възможност на ЕГТ да оптимизира производствените процесите и да осигури по-бърз достъп до данните за финанси и контрол.

ЕГТ ще продължи оптимизацията и през месец Май, когато стартира втората фаза на проекта: Внедряване на SAP Сервизен модул и автоматизация на работния поток в компанията, чрез SAP Work Flow функционалност.

В непрекъснато променящата се бизнес среда, в която Евро Геймс Технолоджи оперира, оптимизирането на използваните ресурси на компанията е основен фактор за устойчиво развитие на бизнеса. В резултат от проекта, който реализирахме, компанията ще повиши възвръщаемостта на инвестициите и ще оптимизира капиталовите разходи и ефективността на активите на компанията,” сподели г-н Владимир Доков, Изпълнителен директор на  „Евро Геймс Технолоджи“ ООД.

Подобни новини

icon close
icon close