Новини

Офисът на EGT в Грузия – висококонкурентен и динамичен

19 окт, 2015

Из интервю на Радостина Вълчева за списание “Forbes” - Грузия

- Кога бе създаден офисът на EGT в Грузия?

Бе открит през 2007 г. и в действителност сме единственият производител на игрални машини с офис в Грузия. Само за няколко години успяхме да изградим пълноценни бизнес отношения с казино операторите в страната. Паралелно с непрекъснато увеличаващите ни се продажби разработихме и услугата си за техническа поддръжка, създавайки и първия сервизен център в Грузия за всякакъв тип игрално оборудване. Отворихме и денонощна линия за спешни сервизни случаи като реакцията ни е веднага или в рамките на деня. Техниците ни са добре подготвени, тъй като са преминали през взискателна обучителна програма.

- Каква е настоящата пазарна позиция на EGT на игралния пазар в Грузия и какви са бъдещите планове на компанията?

Въпреки че местният ни офис е сравнително малък спрямо мащаба на компанията, той вече успя да извоюва водеща позиция в Грузия с 25-процентния си пазарен дял. Работим с всичките 35 казина в страната, предоставяйки им стандартни машини и интерактивни решения, като услугите ни по продажба и отдаване под наем са еднакво предпочитани от клиентите ни. Най-популярни на местния пазар са слант топ кабинетът ни от серия Vega Vision +, както и P-24/24 Up от серия Premier, автоматичната ни рулетка Vega R8 и онлайн игрите ни. Планираме да задържим лидерската си позиция не само чрез най-търсените си продукти, но и чрез най-новите си разработки, гарантирайки отново високото качество на услугите ни.

- Каква е конкурентната обстановка според Вас? Какви са конкурентните Ви предимства?

Бизнесът ни винаги е бил висококонкурентен и динамичен. За EGT конкуренцията се измерва в световен мащаб и, за да имаме предимства над другите участници на пазара, работим в няколко направления: разширяването на дистрибуторската ни мрежа и пазарно покритие, непрекъснатото обновяване на продуктовото ни портфолио, което е високо диверсифицирано. Разбира се, част от силата ни е и в резултатно-ориентираните ни развойни отдели, които създават нови продукти с темпове, често изпреварващи конкуренцията, и представят своите постижения на световни изложения. Не на последно място организирахме на същото ниво и техническата ни поддръжка, за да сме в състояние, когато е необходимо, да предоставим адекватна сервизна услуга.

- Как бихте охарактеризирали нормативната среда – стимулираща ли е за компаниите от игралната индустрия и какво още може да се подобри?

За съжаление през последните няколко години един от ключовите фактори, принуждаващ много от местните казино оператори да напуснат пазара, бе повишаването на лицензионните такси и данъците върху хазартната дейност. С това Грузия се нареди сред страните с най-високо облагане, налагано в индустрията. Разбира се, да се установи ефективна данъчна рамка за нашия сектор никога не е било лека задача, тъй като тя трябва да изпълнява двустранна и често взаимопротиворечаща си роля – едновременно да насърчава и ограничава хазарта.

Извън фискалния инструмент международната практика познава и други начини, чрез които да се запази балансът между генерирането на приходи за държавния бюджет и социалната функция на защита на обществото от хазарта. Един от тях е въвеждането на политика по сертификация чрез независими тестове и оценяване на всички видове игрално оборудване, с което да се гарантира, че инсталираните в страната машини и предоставените онлайн услуги отговарят на стандартите. Без да изчерпвам темата, друга алтернатива е предпазването на малолетните от възможностите за онлайн залагане, което е нарастващ проблем в Грузия... Независимо от предприетите мерки, EGT винаги ще подкрепя инструментите, които биха довели до социално отговорна и ефективно регулирана хазартна дейност.

Подобни новини

icon close
icon close