Новини

Euro Games Technology е серфицирана с ISO!

07 юни, 2012

Очевидно 2012 е годината на успеха за Euro Games Technology. Скоро след обявяването на успешното имплементиране на системата SAP-ERP, EGT отново зарадва партньорите си с добра новина: компанията вече е сертифицирана със Системата за Управление на Качеството ISO 9001: 2008.  Този международен стандарт поставя стриктни изисквания и гарантира перфектното функциониране на системата за управление на компанията както и нейното постоянно подобрение с цел повишаване на удовлетворението на клиентите.

Красимир Йорданов, Административен Директор в Euro Games Technology описа процеса на сертификация, както и неговото значение и предимства за компанията:

Моля, опишете кратко сертификата ISO 9001:2008 и функциите му в EGT?

ISO 9001:2008 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания, и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента. ЕГТ е компания, която се стреми към постоянно подобрение на управленската си дейност и процеса на работа, ето защо въвеждането на СУК бе едно от стратегическите решения на висшето ръководство. 

Как ще се отрази притежанието на този сертификат на дейността на компанията, какви ще са предимствата за EGT?

Притежанието на този сертификат със сигурност ще доведе до много привилегии за EGT.  Най-важните елементи на промяна в предприятието са свързани с управлението на качеството и протичащите във връзка с това  процеси по обучението на персонала, като средство за въздействие върху фирмената култура и мотивацията на служителите.

От друга страна, този международен стандарт ще помогне за по-доброто планиране на дейностите  и контрола на процесите и продукта, ще повиши ефективността в комуникацията между отделите във фирмата, ще спомогне за нарастване на клиентската удовлетвореност.

Ще повлияе ли  ISO 9001:2008  на отношенията на EGT с други фирми/клиенти и по какъв начин?

ISO 9001:2008 е важен инструмент за сравнително млада компания като EGT. Този сертификат ще демонстрира пред нашите партньори и клиенти, че сме способни да произвеждаме качествени продукти в съответствие с международните изисквания и стандарти. Сертификатът ISO гарантира  високото качество и професионализъм в бизнес отношенията на компанията и нейните съвместни дейности.

Подобни новини

icon close
icon close