Новини

EGT is the 7th most successful company in Bulgaria for 2019

14 ян, 2021

Евро Геймс Технолоджи отбеляза най-добрия си резултат в състезанието „300-те най-добри бизнес лидери в България, 2019“, класирайки се на 7-мо място сред най-успешните 300 предприятия от всички индустрии в страната и взе за поредна година отличието „True Leader“. EBITDA на компанията (печалба преди лихви, данъци, обезценки и амортизации) за 2019 г. е около 212 млн. лв., което е с 23% повече спрямо 2018 г.

Инициативата „True Leader” се организира от ICAP България – най-голямата консултантска група в Югоизточна Европа, част от ICAP Group, призната за „Агенция за кредитен рейтинг” от Европейския орган за ценни книжа и пазари за региона. Класацията се базира на няколко измерими и обективни показателя, за които се използва само официално публикувана информация. Нито жури, нито обществени проучвания са повлияли на резултатите. Участващите компании са изпълнили четири основни критерия: те са сред най-печелившите предприятия през 2019 г. (измерено с EBITDA), увеличили са персонала си през съответната година, отличават се с висока кредитоспособност (кредитен рейтинг B2 – A1) и са лидери в своите сектори.

2019 was a strong year for the Bulgarian economy and EGT in particular. The company entered new markets, released its latest slot series – General, enriched its gaming content

2019 г. беше силна година за българската икономика и в частност за EGT. Компанията навлезе на нови пазари, пусна най-новата си слот серия – General, обогати игралното си съдържание и разшири дилърската си мрежа. По време на предизвикателната за индустрията 2020 г. тя се фокусира върху оптимизирането и подобряването на своите вътрешни процеси, премести администрацията си в много по-голямо и модерно бизнес съоръжение и инвестира в повече автоматизация на производствения си завод. Бяха основани и две нови дъщерни компании за по-нататъшно диверсифициране на портфолиото и за покриване на нови пазарни сегменти. През 2021 г. EGT планира повече пускания на пазара на продукти и по-голяма отдаденост на обслужването от най-високо ниво за своите клиенти.

Подобни новини

icon close
icon close