NEWS

left-arrow right-arrow

EGT runs SAP

април 4, 2012
left-arrow right-arrow

EGT runs SAP

април 4, 2012

Българският производител - Евро Геймс Технолоджи (ЕГТ), успя да се наложи, като една от най-бързо развиващите се фирми в световната казино индустрия. Дейността на компанията е свързана с разработване, производство и разпространение на разнородна гама игрални съоръжения за хазартна дейност. Нейн приоритет е да осигури качествено обслужване за своите клиенти, като непрекъснато инвестира в модернизиране и подобряване на технологичната си среда. 

В началото на 2012г., ЕГТ в сътрудничество със Sqilline успешно завърши проека по внедряване на SAP ERP – интегрирана система за управление на бизнес процесите. Заслуга за гладкото изпълнение на проекта има както екипът от професионалисти на  Sqilline, така и гъвкавостта и прецизността на екипа на компанията.

Новите стратегически инвестиционни проекти  на ЕГТ наложиха внедряването на интегрирана система за управление на ресурсите.  Имплементацията на системата SAP ERP цели да подобри ефективността и производителността на операциите в компанията.

Информационната система осигурява на ЕГТ всеобхватност и съхранение на информацията, необходима за вземане на управленски решения, оптимизация и автоматизация на бизнес процесите, ефективно управление и цялостен контрол на процесите  по снабдяване, продажби, производство, инвентаризация и управление на складови наличности.

В първия етап на проекта, Sqilline разработи концепция за внедряване, целяща оптимизиране на всички процеси в различните бизнес звена. Успешно финализираният етап включваше имплементация на основните функционалности на SAP ERP. От Финансовите приложения бяха въведени – „Счетоводство“, „Управление на активи“ и „Контрол“, а  от Логистичните модули – „Продажби и дистрибуция“, „Производство“ и „Управление на доставки и материално стопанство“.

Sqilline, разработи допълнителна функционалност към „Управление на паричните потоци“, която е индивидуално пригодена за нуждите на ЕГТ. Тя надгражда стандартната функционалност на SAP, като предоставя детайлно следене на паричните потоци при управлението на продажби и покупки.

Евро Геймс Технолоджи успешно се адаптира към решението SAP ERP,  като вече оперира изцяло чрез SAP система. Имплементирането на софтуера даде възможност на ЕГТ да оптимизира производствените процесите и да осигури по-бърз достъп до данните за финанси и контрол.

ЕГТ ще продължи оптимизацията и през месец Май, когато стартира втората фаза на проекта: Внедряване на SAP Сервизен модул и автоматизация на работния поток в компанията, чрез SAP Work Flow функционалност.

В непрекъснато променящата се бизнес среда, в която Евро Геймс Технолоджи оперира, оптимизирането на използваните ресурси на компанията е основен фактор за устойчиво развитие на бизнеса. В резултат от проекта, който реализирахме, компанията ще повиши възвръщаемостта на инвестициите и ще оптимизира капиталовите разходи и ефективността на активите на компанията,” сподели г-н Владимир Доков, Изпълнителен директор на  „Евро Геймс Технолоджи“ ООД.

SIMILAR NEWS

EGT ще остави дълготрайни впечатления на SAGSE Buenos Aires

EGT ще остави дълготрайни впечатления на SAGSE Buenos Aires

View more
ICE 2019 – пореден успех за EGT

ICE 2019 – пореден успех за EGT

View more
EGT с амбициозно представяне на SAGSE Panama 2016

EGT с амбициозно представяне на SAGSE Panama 2016

View more