Дъщерни Дружества

нашето корпоративно
семейство

Истинският растеж създава много възможности

EGT е многостранен бизнес субект, който се стреми винаги да предлага повече.