egt-logo-video-lottery-terminal
Global Solution VLT
Global Solution VLT е сървър базирана система състояща се от два основни компонента – централен сървър и локации. Броят на локациите, които могат да бъдат свързани към централния сървър е неограничен. Системата има вградена система за отпечатване на билети и е гъвкава, лесна за употреба и може да бъде конфигурирана така, че да удовлетвори нуждите на клиентите. Това прави Global Solution VLT системата много приспособима към бизнеса и изискванията на регулаторните органи.
egt-logo-video-lottery-scheme
VLT Jackpot
 • Мистъри прогресив джакпот с до 3 нива;
egt-vlt-img-1
Централен Сървър
 • Управление и настройка на игрите
 • Генератор на случайни числа
 • Административна поддръжка:
  • Счетоводство и отчитане
  • Мониторинг на терминалите
  • Мониторинг на мрежата
  • Мониторинг на сървъра
 • Разпределено натоварване на процесите
 • Клъстърна организация на сървъра за осигуряване на оптимална работа и максимална надеждност.
Комуникационна мрежа
 • Осигурява транспорт на данните между централния сървър и локациите
 • Предимства:
  • VPN мрежа тип “Side to Side”
  • Оторизация със SSL сертификат
  • Лесно системно скалиране
 • Комуникация, базирана на TCP/IP с TLS и RSA криптиране през VPN.
Отчет и анализ на данни
 • Експорт на параметри и данни в таблици или отчет, проследяване и мониторинг в реално време на сървъра.
egt-vlt-img-2
Локации
 • VLT терминали:
  • 2 широкоекранни монитора
  • Приемник на банкноти
  • Монетоприемник
  • Принтер за билети
  • Работят с платформите EXCITER II и EXCITER III
  • Включват добре познати и доказани игри с високо качество на изображението
 • Каса:
  • Валидиране на издадените билети
  • История на последните 10 валидирани билета
  • Лесно опериране
  • Ежедневно отчитане на билетите
egt-vlt-img-3