company-membership-landing-icon-egt

Членство

‹‹ Назад

egt-corporate-membership-image
Членството на EGT в престижни браншови организации е от една страна символ на признание от конкуренти и партньори и предпоставка за доверие, а от друга – поемане на социалната отговорност, която съпътства мащаба на хазартния бизнес. Euro Games Technology е активен участник в индустриалните и обществени процеси, свързани с игралната индустрия, като спазва етичните практики, утвърдени при местните и международни търговски взаимоотношения.
Евро Геймс Технолоджи - Gaming Standards Association (GSA)

Като членове на Gaming Standards Association (GSA) - Международната търговска асоциация на производители на игрални продукти, доставчици, оператори и регулаторни органи, ние се присъединяваме към общия стремеж за създаване, промотиране и внедряване на отворени стандарти за комуникация в игралната индустрия. Вярваме, че те ще подпомогнат иновациите и ще подобрят комуникациите в областта.

Евро Геймс Технолоджи - Association of Gaming Equipment Manufacturers

EGT e член на Association of Gaming Equipment Manufacturers (AGEM) - Международна търговска организация, промотираща интересите на производителите на игрални устройства, системи и компоненти за тях. Асоциацията се стреми към създаване на по-благоприятен бизнес климат чрез лобиране, организиране на търговски изложения, популяризиране на игралния бизнес и обмен на добри корпоративни практики.

Евро Геймс Технолоджи - Българската търговско-промишлена палата (БТПП)

С членството си в Българската търговско-промишлена палата (БТПП), нашата компания декларира желанието си за траен принос в създаването на свободна и честна конкурентна среда, както и взаимно уважение между партньорите в бизнеса.

Евро Геймс Технолоджи - Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

EGT е член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и допринася за нейната мисия: да подобрява бизнес климата в страната; да подпомага споделянето на добри бизнес практики; да повишава конкурентоспособността на българската икономика.

Евро Геймс Технолоджи - Българска Гейминг Асоциация (БГА)

„Българска гейминг асоциация“ (БГА) е самостоятелна, доброволна, браншова, неправителствена организация с нестопанска цел, насочена към хазартната игрална индустрия в Република България. Като член на БГА „Евро Геймс Технолоджи“ подкрепя основните й дейности, насочени към повишаването на престижа и стандартите в хазартния бизнес, спазването на законовите разпоредби в индустрията и взимането на активно отношение за усъвършенстването им, създаването на подходяща хазартна култура и отговорно отношение в сектора.