ЧЛЕНСТВО И СЕРТИФИКАТИ
членство &
Сертификати

Признанието е дълъг път

Членството на EGT в редица престижни организации е важен критерий за признание и предпоставка за доверие в индустрията. EGT цели да бъде активен участник в обществените процеси и да се придържа към утвърдените традиции и добри практики при местни и международни бизнес взаимоотношения.

mem1
mem2
mem3
mem4
mem5

Признанието е дълъг път

Членството на EGT в редица престижни организации е важен критерий за признание и предпоставка за доверие в индустрията. EGT цели да бъде активен участник в обществените процеси и да се придържа към утвърдените традиции и добри практики при местни и международни бизнес взаимоотношения.

Членство

Association of Gaming Equipment Manufacturers

AGEM е международна търговска организация, представяща производителите на игрални устройства, системи и компоненти за тях. Асоциацията работи в посока насърчаване на техните интереси чрез политически действия, партньорства в търговски изложения, разпространение на информация и обмен на добри корпоративни практики. Членовете на AGEM работят заедно, за да създадат ползи за всяка компания в организацията.

mem1

Gaming Standards Association (GSA)

Като членове на Gaming Standards Association (GSA) – Международната търговска асоциация представляваща производители на игрални продукти, доставчици, оператори и регулаторни органи, ние се стремим да улесним разработването, промотирането и имплементирането на отворени стандарти за комуникация в игралната индустрия.

mem4

Българската търговско-промишлена палата

Като член на Българската търговско-промишлена палата, EGT следи за спазването на принципите за свободна и честна конкурентна среда, етичните принципи в работата и участва в установяването на качествени връзки на пазара.

mem2

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

EGT е член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и допринася за нейната мисия: да подобрява бизнес климата в страната; да подпомага споделянето на добри бизнес практики; да повишава конкурентоспособността на българската икономика.

mem5

Българска Гейминг Асоциация (БГА)

„Българска гейминг асоциация“ (БГА) е самостоятелна, доброволна, браншова, неправителствена организация с нестопанска цел, насочена към хазартната игрална индустрия в Република България. Като член на БГА „Euro Games Technology“ подкрепя основните ѝ дейности, насочени към повишаването на престижа и стандартите в хазартния бизнес, спазването на законовите разпоредби в индустрията и взимането на активно отношение за усъвършенстването им, създаването на подходяща хазартна култура и отговорно отношение в сектора.

mem3
mem1

Association of Gaming Equipment Manufacturers

AGEM е международна търговска организация, представяща производителите на игрални устройства, системи и компоненти за тях. Членовете на AGEM работят заедно, за да създадат ползи за всяка компания в организацията. Асоциацията работи в посока насърчаване на техните интереси чрез политически действия, партньорства в търговски изложения, разпространение на информация и обмен на добри корпоративни практики.

mem4

Gaming Standards Association (GSA)

Като членове на Gaming Standards Association (GSA) – Международната търговска асоциация представляваща производители на игрални продукти, доставчици, оператори и регулаторни органи, ние се стремим да улесним разработването, промотирането и имплементирането на отворени стандарти за комуникация в игралната индустрия.

mem2

Българската търговско-промишлена палата (БТПП)

Като член на Българската търговско-промишлена палата, EGT следи за спазването на принципите за свободна и честна конкурентна среда, етичните принципи в работата и участва в установяването на качествени връзки на пазара.

mem5

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

EGT е член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и допринася за нейната мисия: да подобрява бизнес климата в страната; да подпомага споделянето на добри бизнес практики; да повишава конкурентоспособността на българската икономика.

mem3

Българска Гейминг Асоциация (БГА)

„Българска гейминг асоциация“ (БГА) е самостоятелна, доброволна, браншова, неправителствена организация с нестопанска цел, насочена към хазартната игрална индустрия в Република България. Като член на БГА „Euro Games Technology“ подкрепя основните ѝ дейности, насочени към повишаването на престижа и стандартите в хазартния бизнес, спазването на законовите разпоредби в индустрията и взимането на активно отношение за усъвършенстването им, създаването на подходяща хазартна култура и отговорно отношение в сектора.

Сертификати

EGT успешно адаптира преминаването на компанията към SAP ERP решенията и вече работи с тази система. Имплементирането на софтуера даде възможност на EGT да оптимизира производствените си процеси и да получи по-бърз и по-пълен достъп до финансовите записи, като по този начин постига усъвършенстван контрол и управление.

Сертифицирани сме от Gaming Laboratories International, които осигуряват независимо тестване и проверка на продукти за електронни игри.

Restriction of Hazardous Substances е директива на Европейския съюз, чиято цел е ограничаване на опасните вещества. Тя обхваща цялата електронна индустрия, както и много електрически продукти.

EGT притежава CE сертификат, включващ становище, изискано от производителя, който гласи, че продукта е в съответствие с основните критерии на Европейския съюз – например EMC директивата – с уважение към безопасността, околната среда и здравето на потребителите.

SIQ – Словенският институт по качество и метрология

Словенският институт по качество и метрология е професионална, независима и безпристрастна институция, предоставяща цялостни решения в сферата на тестването и сертифицирането на продукти, оценката на системите за управление, метрологията и обучението.

Горди сме да си сътрудничим с BMM – най-добре установената и най-опитната частна независима лаборатория за тестване на игри в света.

Тестването за електромагнитна съвместимост (ЕМС) гарантира, че електрическото и електронното оборудване отговаря на приложимите регулаторни изисквания. Това гарантира, че то не пречи на нормалната работа на друго оборудване и продължава да функционира в своята електромагнитна среда.

EGT успешно адаптира преминаването на компанията към SAP ERP решенията и вече работи с тази система. Имплементирането на софтуера даде възможност на EGT да оптимизира производствените си процеси и да получи по-бърз и по-пълен достъп до финансовите записи, като по този начин постига усъвършенстван контрол и управление.

EGT притежава CE сертификат, включващ становище, изискано от производителя, който гласи, че продукта е в съответствие с основните критерии на Европейския съюз – например EMC директивата – с уважение към безопасността, околната среда и здравето на потребителите.

Тестването за електромагнитна съвместимост (ЕМС) гарантира, че електрическото и електронното оборудване отговаря на приложимите регулаторни изисквания. Това гарантира, че то не пречи на нормалната работа на друго оборудване и продължава да функционира в своята електромагнитна среда.

Сертифицирани сме от Gaming Laboratories International, които осигуряват независимо тестване и проверка на продукти за електронни игри.

SIQ – Словенският институт по качество и метрология

Словенският институт по качество и метрология е професионална, независима и безпристрастна институция, предоставяща цялостни решения в сферата на тестването и сертифицирането на продукти, оценката на системите за управление, метрологията и обучението.

Отделът за бизнес осигуряване и инспекция на Lloyd’s Register вече е независим бизнес на име LRQA. Той е водещ глобален сертификатор, обединяващ ненадмината експертиза в сертифицирането, гаранция за марката, киберсигурността, инспекцията и обучението.

Restriction of Hazardous Substances е директива на Европейския съюз, чиято цел е ограничаване на опасните вещества. Тя обхваща цялата електронна индустрия, както и много електрически продукти.

Горди сме да си сътрудничим с BMM – най-добре установената и най-опитната частна независима лаборатория за тестване на игри в света.

IRAM е официалният национален орган по стандартизация на Република Аржентина. Системата за сертифициране започва от Резолюция 92/98 през 1998 г., когато е въведена задължителната система за сертифициране в страната.